Revisions i transcripcions

 

llibres

Correcció de textos
En francès, català i castellà.
No deixi que una mala redacció o un estil descurat impedeixin una bona comunicació o bé desllueixin els seus textos. Sóc meticulosa en les revisions.
Al preu de 0,05 €/paraula (IVA no inclòs).
 

 

microphone

Transcripcions
D’enregistraments de discursos, conferències, entrevistes, etc.
En francès, català i castellà.
Al preu de 0,03 €/paraula (IVA no inclòs).